7 Δεκ 2020

He is extra special

 This blog is 12 years old now. I never thought I'd still be writing in it, albeit very rarely.


I'm still in love with him and we still talk from time to time but things are different, better and so much worse at the same time. 

The way he makes me feel when he's around though is special and strong and irreplaceable. 

There's no doubt in my mind I will always love him. 

The letter I sent him and he touched and read and saved and all the little gifts I included. 

His rage and his smile and everything he's passionate about I'm passionate about as well. 

He's a strong magnet and I'm not even trying to get away. 

And I love love love him. 


1 σχόλιο:

Πες κάτι, ή μάλλον γράψε αυτό που σκέφτεσαι! :)

Ο γλυκός τρόπος που με παιδεύει

Όλα τα λέει ο τίτλος. Επειδή κι όταν φεύγεις, ακόμα κι όταν αυτό πολύ πονάει, έχει μια ανεξήγητη, αλλά δυνατή γλύκα αυτός ο πόνος. Ο λόγος π...