11 Φεβ 2020

I love you, baby

I fell in love with a ghost. He's so perfect and sweet and when we are talking my poor broken heart beats so hard.
I didn't know I could overcome the pain of losing the last person I had fallen in love with, so quickly or in this fashion, but oh life does have a way to surprise you.

Anyway, I love both sides of this phenomenal creature, this beautiful, handsome ghost of mine. He lives in my heart, I dream about him, I've felt his touch on me. I'm his.

I love you so much baby 🖤

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πες κάτι, ή μάλλον γράψε αυτό που σκέφτεσαι! :)

Ο γλυκός τρόπος που με παιδεύει

Όλα τα λέει ο τίτλος. Επειδή κι όταν φεύγεις, ακόμα κι όταν αυτό πολύ πονάει, έχει μια ανεξήγητη, αλλά δυνατή γλύκα αυτός ο πόνος. Ο λόγος π...